[:pl]
Firma MAM GROUP SP. z o.o. Sp.k.  jest grantobiorcą w ramach zadania 3. projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.Uzyskane środki unijne na promocję marki Kukukid na targach i misjach międzynarodowych są szansą na rozwój przedsiębiorstwa w przestrzeni międzynarodowej. Całkowity koszt kwalifikowalny realizacji projektu to 78 600 zł, z tego dofinansowanie z Funduszy Unijnych to 39 300 zł.

[:]
0