AKTUALNE ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe nr 4/ZP/U/11/2017
na usługę wykonania elementów wystroju stoiska wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zagranicznych targów -Pitti Bimbo we Florencji oraz Play Time w Nowym Jorku

Zapytanie ofertowe_projekt stoiska i druki_v3

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy_stoisko

Za?a cznik nr 2 Oswiadcze nie dotyczace powiązań

Zała cznik nr 3. Wykaz usług

Zała cznik nr 4. Wykaz osob

 

Zapytanie ofertowe nr 5/ZP/U/11/2017
na usługę wykonania filmów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zagranicznych targów      Pitti Bimbo we Florencji oraz Play Time w Nowym Jorku

Zapytanie ofertowe_filmy reklamowe

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy

Za?acznik nr 2. Oswiadc zenie dot. powiązań

Załącznik nr 3. Wykaz usług

Załącznik nr 4. Wykaz osób i zasobów

Załącznik nr 5. Wzór scenariusza

 

UNIEWAŻNIONE ZAPYTANIE

Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/U/10/19
usługę rezerwacji powierzchni wystawienniczej na targach Pitti Bimbo we Florencji w terminie 18 – 20.01.2018, Playtime New York w Nowym Jorku w terminie 11-13.02.2018 oraz CHIC Shanghai w terminie marzec 2018

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe_rezerwacja powierzchni wystawienniczej na targi

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy rezerwacja powierzchni wystawienniczej (1)

Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań (1)

Załącznik nr 3. Wykaz usług (1)

 

ROZWIĄZANE ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/U/08/17
na usługę doradczą przeprowadzenia analizy rynku odzieżowego z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorcy dotyczącej rynków bliskowschodnich i Rosji

Protokół wyboru

Zała cznik nr 1. Formularz Ofertowy

Zała cznik nr 2 Oswiadczenie dotyczace powiazan

Zała cznik nr 3. Wykaz usług

Zała cznik nr 4. Wykaz osob

Zapytanie ofertowe usługa doradcza

Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/U/08/17
na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorcy dotyczącego dokumentów i procedur eksportowych w handlu zagranicznym

Protokół wyboru

Zała cznik nr 1. Formularz Ofertowy

Zała cznik nr 2 Os wiadczenie dotycza ce powia zan

Zała cznik nr 3. Wykaz usług

Zała cznik nr 4. Wykaz oso b

Zapytanie ofertowe_usługa szkoleniowa (2)

Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-22-0019/17-00
Nazwa beneficjenta: MAM GROUP sp. z o.o.
Tytuł projektu: Wprowadzenie designerskich ubrań dziecięcych MAM GROUP sp. z o.o. sp. k na rynek amerykański, chiński i japoński
Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie strategii wejścia produktów firmy MAM GROUP na rynek amerykański, chiński i japoński poprzez m.in. weryfikację porządku prawnego, wyszukiwanie partnerów i określenie dobrych praktyk marketingowych/eksportowych w wybranych krajach.

Firma zakłada na potrzeby BPP MODA POLSKA realizację 11 działań promocyjnych, 9 targów oraz 2 misji gospodarczych na terenie USA, Japonii i Chin jak również:
–         wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do współpracy (dystrybutorów, agentów, odbiorców hurtowych),
–         tworzenie strategii wprowadzania marki na kolejne rynki,
–         pobudzanie świadomości na temat produktów KUKUKID
–         zwiększanie zainteresowania mediów, w tym liderów opinii (influencerów) poprzez sesje zdjęciowe, emitowanie filmów reklamowych oraz pokazy kolekcji.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Nazwa branżowego programu promocji w ramach którego realizowany jest projekt: Moda Polska
Całkowita wartość projektu: 1 067 453.33 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 835 295.00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 30.06.2019

Pozostań z nami w kontakcie
Zapisz się do newslettera