Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-22-0019/17-00
Nazwa beneficjenta: MAM GROUP sp. z o.o.
Tytuł projektu: Wprowadzenie designerskich ubrań dziecięcych MAM GROUP sp. z o.o. sp. k na rynek amerykański, chiński i japoński
Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie strategii wejścia produktów firmy MAM GROUP na rynek amerykański, chiński i japoński poprzez m.in. weryfikację porządku prawnego, wyszukiwanie partnerów i określenie dobrych praktyk marketingowych/eksportowych w wybranych krajach. Firma zakłada na potrzeby BPP MODA POLSKA realizację 11 działań promocyjnych, 9 targów oraz 2 misji gospodarczych na terenie USA, Japonii i Chin jak również: –         wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do współpracy (dystrybutorów, agentów, odbiorców hurtowych), –         tworzenie strategii wprowadzania marki na kolejne rynki, –         pobudzanie świadomości na temat produktów KUKUKID –         zwiększanie zainteresowania mediów, w tym liderów opinii (influencerów) poprzez sesje zdjęciowe, emitowanie filmów reklamowych oraz pokazy kolekcji.
Nazwa programu z którego udzielono wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Nazwa branżowego programu promocji w ramach którego realizowany jest projekt: Moda Polska
Całkowita wartość projektu: 1 067 453.33 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 835 295.00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 30.06.2019
AKTUALNE ZAPYTANIA Unieważnienie postępowania Unieważnienie Zapytanie ofertowe nr 7/ZP/U/05/2018 na usługę wykonania filmu informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zagranicznych targów Pitti Bimbo we Florencji dla firmy MAM GROUP SP. Z O.O. SP. K. w ramach projektu “Wprowadzenie designerskich ubrań dziecięcych MAM GROUP sp. z o.o. sp. k na rynek amerykański, chiński i japoński” Zapytanie-ofertowe_filmy-reklamowe_pitti_2019-1 Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy_film_pitti Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiazań FILM PITTI 2019 Załącznik nr 3. Wykaz usług_FILM PITTI Załącznik nr 4. Wykaz osób_FILM_PITTI Załącznik nr 5. Wzór scenariusza pitti FILM PITTI ROZWIĄZANE ZAPYTANIA Zapytanie ofertowe nr 6/ZP/U/05/2018 na usługę wykonania filmu informacyjno-promocyjnego na potrzeby realizacji targów w Las Vegas Protokół wyboru Zapytanie-ofertowe_filmy-reklamowe_lasvegas-3 Załącznik-nr-1.-Formularz-Ofertowy-2-lasvegas Zaacznik-nr-2.-Oswiadc-zenie-dot.-powiązań-lasvegas Załącznik-nr-3.-Wykaz-usług-1-lasvegas Załącznik-nr-4.-Wykaz-osób-i-zasobów Załącznik-nr-5.-Wzór-scenariusza_lasvegas   Zapytanie ofertowe nr 4/ZP/U/11/2017 na usługę wykonania elementów wystroju stoiska wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zagranicznych targów -Pitti Bimbo we Florencji oraz Play Time w Nowym Jorku Protokół wyboru stoisko Zapytanie ofertowe_projekt stoiska i druki_v3 Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy_stoisko Za?a cznik nr 2 Oswiadcze nie dotyczace powiązań Zała cznik nr 3. Wykaz usług Zała cznik nr 4. Wykaz osob Zapytanie ofertowe nr 5/ZP/U/11/2017 na usługę wykonania filmów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zagranicznych targów      Pitti Bimbo we Florencji oraz Play Time w Nowym Jorku Protokół wyboru Zapytanie ofertowe_filmy reklamowe Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy Za?acznik nr 2. Oswiadc zenie dot. powiązań Załącznik nr 3. Wykaz usług Załącznik nr 4. Wykaz osób i zasobów Załącznik nr 5. Wzór scenariusza UNIEWAŻNIONE ZAPYTANIE Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/U/10/19 usługę rezerwacji powierzchni wystawienniczej na targach Pitti Bimbo we Florencji w terminie 18 – 20.01.2018, Playtime New York w Nowym Jorku w terminie 11-13.02.2018 oraz CHIC Shanghai w terminie marzec 2018 Unieważnienie Zapytanie ofertowe_rezerwacja powierzchni wystawienniczej na targi Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy rezerwacja powierzchni wystawienniczej (1) Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań (1) Załącznik nr 3. Wykaz usług (1) ROZWIĄZANE ZAPYTANIA Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/U/08/17 na usługę doradczą przeprowadzenia analizy rynku odzieżowego z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorcy dotyczącej rynków bliskowschodnich i Rosji Protokół wyboru Zała cznik nr 1. Formularz Ofertowy Zała cznik nr 2 Oswiadczenie dotyczace powiazan Zała cznik nr 3. Wykaz usług Zała cznik nr 4. Wykaz osob Zapytanie ofertowe usługa doradcza
Zapytanie ofertowe: 2/ZP/U/08/17/PD usługę doradczą przeprowadzenia analizy rynku odzieżowego z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorcy dotyczącej rynku amerykańskiego i chińskiego dla MAM GROUP SP. Z O.O. SP. K. w ramach projektu “Wprowadzenie designerskich ubrań dziecięcych MAM GROUP sp. z o.o. sp. k na rynek amerykański, chiński i japoński” Zapytanie ofertowe_usługa doradcza Zała cznik nr 1. Formularz Ofertowy Zała cznik nr 2 Oswiadczenie dotyczace powiazan Zała cznik nr 3. Wykaz usług Zała cznik nr 4. Wykaz osob Protokół wyboru
Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/U/08/17 na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorcy dotyczącego dokumentów i procedur eksportowych w handlu zagranicznym Protokół wyboru Zała cznik nr 1. Formularz Ofertowy Zała cznik nr 2 Os wiadczenie dotycza ce powia zan Zała cznik nr 3. Wykaz usług Zała cznik nr 4. Wykaz oso b Zapytanie ofertowe_usługa szkoleniowa (2)
0