AKTUALNE ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/U/08/17
na usługę doradczą przeprowadzenia analizy rynku odzieżowego z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorcy dotyczącej rynków bliskowschodnich i Rosji

Protokół wyboru

Zała cznik nr 1. Formularz Ofertowy

Zała cznik nr 2 Oswiadczenie dotyczace powiazan

Zała cznik nr 3. Wykaz usług

Zała cznik nr 4. Wykaz osob

Zapytanie ofertowe usługa doradcza

Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/U/08/17
na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorcy dotyczącego dokumentów i procedur eksportowych w handlu zagranicznym

Protokół wyboru

Zała cznik nr 1. Formularz Ofertowy

Zała cznik nr 2 Os wiadczenie dotycza ce powia zan

Zała cznik nr 3. Wykaz usług

Zała cznik nr 4. Wykaz oso b

Zapytanie ofertowe_usługa szkoleniowa (2)

Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-22-0019/17-00
Nazwa beneficjenta: MAM GROUP sp. z o.o.
Tytuł projektu: Wprowadzenie designerskich ubrań dziecięcych MAM GROUP sp. z o.o. sp. k na rynek amerykański, chiński i japoński
Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie strategii wejścia produktów firmy MAM GROUP na rynek amerykański, chiński i japoński poprzez m.in. weryfikację porządku prawnego, wyszukiwanie partnerów i określenie dobrych praktyk marketingowych/eksportowych w wybranych krajach.

Firma zakłada na potrzeby BPP MODA POLSKA realizację 11 działań promocyjnych, 9 targów oraz 2 misji gospodarczych na terenie USA, Japonii i Chin jak również:
–         wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do współpracy (dystrybutorów, agentów, odbiorców hurtowych),
–         tworzenie strategii wprowadzania marki na kolejne rynki,
–         pobudzanie świadomości na temat produktów KUKUKID
–         zwiększanie zainteresowania mediów, w tym liderów opinii (influencerów) poprzez sesje zdjęciowe, emitowanie filmów reklamowych oraz pokazy kolekcji.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Nazwa branżowego programu promocji w ramach którego realizowany jest projekt: Moda Polska
Całkowita wartość projektu: 1 067 453.33 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 835 295.00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 30.06.2019

Pozostań z nami w kontakcie
Zapisz się do newslettera