[:pl]Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer umowy o dofinansowanie:POIR.03.03.03-22-0019/17-00
Nazwa beneficjenta:MAM GROUP sp. z o.o.
Tytuł projektu:Wprowadzenie designerskich ubrań dziecięcych MAM GROUP sp. z o.o. sp. k na rynek amerykański, chiński i japoński
Cel projektu:Głównym celem projektu jest stworzenie strategii wejścia produktów firmy MAM GROUP na rynek amerykański, chiński i japoński poprzez m.in. weryfikację porządku prawnego, wyszukiwanie partnerów i określenie dobrych praktyk marketingowych/eksportowych w wybranych krajach.Firma zakłada na potrzeby BPP MODA POLSKA realizację 11 działań promocyjnych, 9 targów oraz 2 misji gospodarczych na terenie USA, Japonii i Chin jak również: –         wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do współpracy (dystrybutorów, agentów, odbiorców hurtowych), –         tworzenie strategii wprowadzania marki na kolejne rynki, –         pobudzanie świadomości na temat produktów KUKUKID –         zwiększanie zainteresowania mediów, w tym liderów opinii (influencerów) poprzez sesje zdjęciowe, emitowanie filmów reklamowych oraz pokazy kolekcji.
Nazwa programu z którego udzielono wsparcia:Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Nazwa branżowego programu promocji w ramach którego realizowany jest projekt:Moda Polska
Całkowita wartość projektu:1 067 453.33 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:835 295.00 PLN
Okres realizacji projektu:01.08.2017 – 30.06.2019
AKTUALNE ZAPYTANIAUnieważnienie postępowaniaUnieważnienieZapytanie ofertowe nr 7/ZP/U/05/2018na usługę wykonania filmu informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zagranicznych targów Pitti Bimbo we Florencji dla firmy MAM GROUP SP. Z O.O. SP. K. w ramach projektu “Wprowadzenie designerskich ubrań dziecięcych MAM GROUP sp. z o.o. sp. k na rynek amerykański, chiński i japoński”Zapytanie-ofertowe_filmy-reklamowe_pitti_2019-1Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy_film_pittiZałącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiazań FILM PITTI 2019Załącznik nr 3. Wykaz usług_FILM PITTIZałącznik nr 4. Wykaz osób_FILM_PITTIZałącznik nr 5. Wzór scenariusza pitti FILM PITTIROZWIĄZANE ZAPYTANIAZapytanie ofertowe nr 6/ZP/U/05/2018na usługę wykonania filmu informacyjno-promocyjnego na potrzeby realizacji targów w Las Vegas Protokół wyboru Zapytanie-ofertowe_filmy-reklamowe_lasvegas-3Załącznik-nr-1.-Formularz-Ofertowy-2-lasvegasZaacznik-nr-2.-Oswiadc-zenie-dot.-powiązań-lasvegasZałącznik-nr-3.-Wykaz-usług-1-lasvegasZałącznik-nr-4.-Wykaz-osób-i-zasobówZałącznik-nr-5.-Wzór-scenariusza_lasvegas Zapytanie ofertowe nr 4/ZP/U/11/2017 na usługę wykonania elementów wystroju stoiska wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zagranicznych targów -Pitti Bimbo we Florencji oraz Play Time w Nowym Jorku Protokół wyboru stoiskoZapytanie ofertowe_projekt stoiska i druki_v3Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy_stoiskoZa?a cznik nr 2 Oswiadcze nie dotyczace powiązańZała cznik nr 3. Wykaz usługZała cznik nr 4. Wykaz osob Zapytanie ofertowe nr 5/ZP/U/11/2017 na usługę wykonania filmów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zagranicznych targów      Pitti Bimbo we Florencji oraz Play Time w Nowym JorkuProtokół wyboruZapytanie ofertowe_filmy reklamoweZałącznik nr 1. Formularz OfertowyZa?acznik nr 2. Oswiadc zenie dot. powiązańZałącznik nr 3. Wykaz usługZałącznik nr 4. Wykaz osób i zasobówZałącznik nr 5. Wzór scenariuszaUNIEWAŻNIONE ZAPYTANIE Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/U/10/19 usługę rezerwacji powierzchni wystawienniczej na targach Pitti Bimbo we Florencji w terminie 18 – 20.01.2018, Playtime New York w Nowym Jorku w terminie 11-13.02.2018 oraz CHIC Shanghai w terminie marzec 2018 UnieważnienieZapytanie ofertowe_rezerwacja powierzchni wystawienniczej na targiZałącznik nr 1. Formularz Ofertowy rezerwacja powierzchni wystawienniczej (1)Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań (1)Załącznik nr 3. Wykaz usług (1)ROZWIĄZANE ZAPYTANIA Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/U/08/17 na usługę doradczą przeprowadzenia analizy rynku odzieżowego z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorcy dotyczącej rynków bliskowschodnich i RosjiProtokół wyboruZała cznik nr 1. Formularz OfertowyZała cznik nr 2 Oswiadczenie dotyczace powiazanZała cznik nr 3. Wykaz usługZała cznik nr 4. Wykaz osobZapytanie ofertowe usługa doradcza
Zapytanie ofertowe: 2/ZP/U/08/17/PD usługę doradczą przeprowadzenia analizy rynku odzieżowego z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorcy dotyczącej rynku amerykańskiego i chińskiego dla MAM GROUP SP. Z O.O. SP. K. w ramach projektu “Wprowadzenie designerskich ubrań dziecięcych MAM GROUP sp. z o.o. sp. k na rynek amerykański, chiński i japoński”Zapytanie ofertowe_usługa doradczaZała cznik nr 1. Formularz OfertowyZała cznik nr 2 Oswiadczenie dotyczace powiazanZała cznik nr 3. Wykaz usługZała cznik nr 4. Wykaz osobProtokół wyboru
Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/U/08/17 na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorcy dotyczącego dokumentów i procedur eksportowych w handlu zagranicznymProtokół wyboruZała cznik nr 1. Formularz OfertowyZała cznik nr 2 Os wiadczenie dotycza ce powia zanZała cznik nr 3. Wykaz usługZała cznik nr 4. Wykaz oso bZapytanie ofertowe_usługa szkoleniowa (2)[:]
0